دریافت جایزه ی SME OF THE YEAR

شرکت اینوکسپا توسط CEPYME به عنوان برنده ی جایزه ی SME OF THE YEAR (شرکت تجاری برگزیده ی سال) انتخاب شده است. شرکت اینوکسپا همچنین در بخش شرکت های بین المللی تجاری کوچک و متوسط (INTERNATIONAL SME) به مرحله ی نهایی راه یافت.
اولین دوره ی جایزه ی CEPYME AWARS دارای شش گروه زیر بود:

  • شرکت های تجاری کوچک و متوسط برگزیده ی سال
  • کارآفرین غیردولتی برگزیده ی سال
  • شرکت و یا کارآفرین نوآور برگزیده
  • شرکت بین المللی تجاری کوچک و متوسط برگزیده
  • شرکت برگزیده از نظر مسئولیت اجتماعی
  • شرکت تازه تاسیس برگزیده

جایزه های AWARDS CEPYME شامل جایزه ی مربوط به شرکت های کوچک و متوسط در کنفدراسیون اسپانیا و جایزه ی شرکت های تجاری فدراسیون اسپانیا (CEAT) ,جوایزی هستند که به پاس خدمات و کمک های شرکت های تجاری کوچک و یا متوسط و کارآفرینان غیر دولتی در جهت پیشرفت و بهبود رفاه در جامعه , به آنها اعطا می گردد.
جشن اعطای جایزه های CEPYME در شهر مادرید در تاریخ 27 نوامبر برگزار گشت.


راه حل ماژول
جستجو گواهی
انتخاب پمپ
خوب است بدانید
دانلود
فیلم
banner banner banner banner